Sverige har ca 350.000 jobbonärer, var 3:e 68 årig pensionär förvärvsarbetar för att dryga ut sin pension.

jobbonär
jobba så länge du tycker det är kul när du är pensionär