Jobbonär

Vad betyder det ordet?
Normalt så blir dom flesta pensionär vid 65 år fyllda. Tar avsked från arbetslivet och blir pensionär på heltid, eller statsanställd som en del kallar det. Efter ett långt yrkesliv kan det vara skönt att få ledigt, sova på morgonen och inte behöva jäkta till ett arbete långt bort. Slippa pendla en timme eller två varje dag, sitta i bilköer och vänta vid kaffeautomaten.
Man har gjort rätt för sig under ett långt yrkesliv att få ha det bra på ålderns höst. Njuta av barnbarnen och sina hobbys. Träffa sina vänner i olika föreningar och att bara umgås.

pensionär

De som vill fortsätta
Men det finns en grupp pensionärer som inte följer mönstret, de kallas jobbonärer, som uppbär pension från staten men ändå väljer att fortsätta jobba i yrkeslivet. Kanske inte på heltid utan på deltid efter vad som passar. Dom kanske har hela sitt sociala liv ihop med arbetet, med kollegor och kunder, leverantörer och chefer. Stortrivs med jobbet och vill inte tappa all den fina kontakt som jobbats upp genom åren. Det kan bli en stor omställning att gå från ett inrutat liv fylld med dagliga kontakter med kollegor och arbetskontakter, till ett liv som pensionär. Allt det försvinner över en natt och det kan nog bli en överraskning hur tomt det kan kännas. Första tiden går nog bra, det blir ju som en semester. Men efterhand som månaderna går så känner många att det blir lite ensamt. Dom allra flesta kommer nog in i pensionärslivet och odlar upp nya vänner och umgängeskretsar. Barn och allt fler barnbarn kräver också tid och engagemang. Ger så mycket lycka o kärlek tillbaka.
Men dom som vill fortsätta jobba, dom blir jobbonärer.

Hur vill du göra i höst?

Gör som tiotusentals andra pensionärer, bli jobbonär hos Veterankraft. Du behövs! Fyll i vår intresseanmälan genom att klicka på länken nedan alternativt ring 077-444 88 88.

Intresseanmälan – bli jobbonär och veteran

jobbonärerna

Återgår och fortsätter sin anställning
En del kanske återgår till arbetslivet i någon form, deltid eller timanställning och ofta i sitt gamla yrke. Man kan ha haft en nyckelroll i företaget där man jobbat, många års erfarenhet inom sitt yrke går inte att ersätta över en natt. Därför kan det för många kännas meningsfullt att få fortsätta jobba och lära upp nya efterträdare, nya unga välutbildade men som ofta saknar den erfarenhet som en 65-åring hunnit skaffa. Man blir en mentor för dom yngre. Kunskap insamlad genom många års arbete ska inte underskattas, den går inte att läsa in på skolan. Inom bolagsstyrelser så plockas det ofta in erfaret folk som suttit i styrelser under många år. Den erfarenheten är värdefull när det gäller att styra företaget långsiktigt och ta dom rätta besluten. Det är lämpliga jobb för en jobbonär, det går att styra arbetsbördan genom antalet engagemang.

 

jobbonärer

Sänkt skatt

Skattemässigt har det skett en stor förändring vid årsskiftet 2020/2021 En vanlig löntagare betalar cirka 20% skatt om han tjänar cirka 21 000/månad. Med dom nya reglerna så kan en person över 65 år och med samma inkomst behöva betala endast cirka 8% skatt. Sverige...

Ekonomi

Med dagens pensionssystem så faller inkomsten en hel del när man blir pensionär, och det lär väl inte bli så mycket bättre framöver heller. Så att bli jobbonär kan för många bli ett sätt att fylla på inkomsterna med lämpligt mycket jobb. Den inkomsten jobbet ger kan...

Skattesituation för en jobbonär

Från och med 1 januari 2021 har det kommit en hel del nyheter som kraftigt förbättrar situationen för en jobbonär. Vi går igen dom här nedan.Dels är det sänkt skatt på pensionen men det har även kommit ett nytt tillägg för personer med låg pension, det nyinstiftade...

Jobbonären

Sverige har ca 350.000 jobbonärer, var 3:e 68 årig pensionär förvärvsarbetar för att dryga ut sin pension. jobba så länge du tycker det är kul när du är pensionär

Jobbonärer

Statistik över jobbonärer
Alecta.se har sammanställt statistik över Sveriges alla svenskar mellan 55 och 85 år. Där framkommer att var tredje 68-åring, var femte 73-åring samt var tionde 79-åring fortfarande har inkomst av arbete. Ökad livslängd och lusten att arbeta är deras förklaring till siffrorna.
Siffrorna befäster den ökning dom sett 2 år tidigare i samma undersökning.
Andelen har ökat i alla åldrar sedan förra mätningen och har nästan fördubblats bland 80-åringarna.
Sammanlagt finns det cirka 350 000 jobbonärer som uppbär pension samtidigt som dom jobbar mot lön.
Det är mest män som fortsätter att jobba efter pensioneringen. Skillnaden är cirka 10% fler män än kvinnor. Största skillnaden har Gotland med 14% medan Norrbotten har bara 4% fler män. Orsaken tros vara att män identifierar sig mer med sitt jobb och har oftare lättare att vara flexibel med arbetstiderna. Kvinnor har oftare schemalagda tidsscheman där det är svårare att vara flexibel.

jobba

Olika åldrar för pensionen
1913 infördes ett pensionssystem med åldern 67 år. I dag över 100 år senare ligger det på ungefär samma nivå. Du väljer när du vill ta ut pension från den månad du fyller 62 år och uppåt beroende på när du är född med mera Är du född före 1958 kan du ta ut pension från 61 år.

Du har rätt att arbeta tills du är 68 år, efter det behövs samtycke från din arbetsgivare.
Det spelar stor roll ekonomiskt när du väljer att ta ut pension. Ju fler år du väljer att arbeta höjer din pensionsrätt med cirka 7–8% per år.
Du kan arbeta upp till heltid och ändå ta ut allmän pension. du fortsätter då att tjäna in till din pensionsrätt.

Eftersom livslängden ökar samtidigt som allt fler utbildar sig längre tid så behöver allt fler jobba längre än den äldre generationen behövde.
Det är du själv som bestämmer när du vill ta ut pensionen. Om du har garantipension eller garantitillägg måste du tänka till en extra gång, det är nämligen inte alltid som fortsatt arbete ger högre total pension. Kontakta i så fall pensionsmyndigheten så hjälper dom till att räkna ut för just din situation.

Inkomstpensionstillägget
Det är en ny förmån som är ett tillägg till din allmänna pension, och betalas ut som ett tillägg från och med september 2021. Man behöver inte söka det tillägget utan det kommer automatiskt när man ansöker om allmän pension. Du som redan har allmän pension får det nya tillägget automatiskt när det är dags.

Vad som avgör om du har rätt till och storleken på tillägget är följande:

 • Storleken på din inkomstgrundade allmänna pension.
 • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Storleken på tillägget ändras inte om du förvärvsarbetar. Dock kan storleken på tillägget förändras om du tjänar in fler pensionsgrundande år som ger rätt till högre pension.
Storleken på tillägget blir inte högre om du väntar med att ta ut pension senare än 65 år.
Det finns förslag om att höja åldern för att få tillägget till 66 år från och med 2023.

Det krävs även för att få tillägget följande:

 • Du som är född 1938 till 1944 har 35 år med pensionsgrundande inkomst
 • Du som är född 1945 och senare har 40 år med pensionsgrundande inkomst

Om du inte har dom år som krävs för fullt oreducerat tillägg så får du tillägget nedräknat med motsvarande del.
Du kan få tillägget om du bor i Sverige eller ett EU/EES land eller Schweiz. Bor du i ett annat land så har du inte rätt till tillägget.

pensionär

Senioruthyrare

 • Passa barn
 • Fiber- och IT-tjänster
 • Flytta och packa
 • Transport till försäljning för återanvändning
 • Möblering
pensionärer

Senioruthyrare

 • Ta hand om en person och ge omsorg
 • Reparera vitvaror
 • Skotta snö
 • Städa
 • Tvätta, laga och sy
jobbonären

Senioruthyrare

 • Tvätt vid tvättinrättning
 • Trädgårdsarbete – fälla och beskära träd
 • Trädgårdsarbete – underhålla, klippa och gräva
 • Tillsyn

Det finns senioruthyrare på många orter över hela landet. Sök på senior, uthyrare, jobb, pensionär så hitta du säkert företag som håller på med detta.
Ett mycket bra val om du vill fortsätta med att känna dig behövd, uppskattad och dessutom få en stor social bit på köpet. Med hushållsnära tjänster så blir det ju oftast en stor social kontakt. Dessutom är det ofta äldre som anlitar för sådana jobb, så du får jobba åt personer i någorlunda samma åldersgrupp som dig själv.

Sänkt skatt

Skattemässigt har det skett en stor förändring vid årsskiftet 2020/2021 En vanlig löntagare betalar cirka 20% skatt om han tjänar cirka 21 000/månad. Med dom nya reglerna så kan en person över 65 år och med samma inkomst behöva betala endast cirka 8% skatt. Sverige...

Ekonomi

Med dagens pensionssystem så faller inkomsten en hel del när man blir pensionär, och det lär väl inte bli så mycket bättre framöver heller. Så att bli jobbonär kan för många bli ett sätt att fylla på inkomsterna med lämpligt mycket jobb. Den inkomsten jobbet ger kan...

Skattesituation för en jobbonär

Från och med 1 januari 2021 har det kommit en hel del nyheter som kraftigt förbättrar situationen för en jobbonär. Vi går igen dom här nedan.Dels är det sänkt skatt på pensionen men det har även kommit ett nytt tillägg för personer med låg pension, det nyinstiftade...

Jobbonären

Sverige har ca 350.000 jobbonärer, var 3:e 68 årig pensionär förvärvsarbetar för att dryga ut sin pension. jobba så länge du tycker det är kul när du är pensionär

KÄLLOR

Alecta.se
Pensionsmyndigheten.se
Skatteverket.se

Så här många jobbar efter pension län för län:

Olika siffror i olika län
På Gotland är det 36% män som förvärvsarbetar jämfört med rikssnittet på 27%. Andelen kvinnor ligger på 23%
I Norrbotten är det bara 26% män som arbetar och 22% kvinnor.
Varför skiljer det så mycket på hur stor andel män som jobbar mellan Gotland och Norrbotten till exempel? Det framgår inte av statistiken vad skillnaden består av.
Genomgående är det fler män än kvinnor som väljer att fortsätta jobba efter pensioneringen.